Η MOTOR OIL HELLAS από την ίδρυσή της το 1970, είναι ο ηγέτης στην επιχείρηση διύλισης πετρελαίου. Σήμερα, η MOTOR OIL είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θεωρείται ως μια από τις επιχειρήσεις που συνεισφέρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Είναι η δεύτερη εταιρεία διύλισης και εμπορίας αργού πετρελαίου στην Ελλάδα, το μερίδιό της είναι περίπου το 34% της ελληνικής αγοράς ενώ επιτυγχάνει το 50% των εξαγωγών όλου του κλάδου. Το Διυλιστήριο της MOTOR OIL με τους βοηθητικούς σταθμούς παραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα στην Ελλάδα. Μπορεί να επεξεργαστεί αργό πετρέλαιο διαφόρων χαρακτηριστικών και να παράγει ένα πλήρες φάσμα προϊόντων πετρελαίου υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Η τεχνολογική υπεροχή της MOTOR OIL βασίζεται στην υψηλή πολυπλοκότητα του διυλιστηρίου της, που είναι 11,54 (δείκτης πολυπλοκότητας Nelson) ένας από τους υψηλότερους δείκτες στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Εκτός από τα καύσιμα, η MOTOR-OIL είναι ο μόνος παραγωγός και συσκευαστής λιπαντικών στην Ελλάδα. Η παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου της MOTOR OIL αυξήθηκε το 2010 κατά 25% περίπου με την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας διύλισης αργού CDU (crude distillation unit), μια επένδυση ύψους €180 εκ. Με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας CDU, δυναμικότητα του διυλιστηρίου υπερβαίνει τα 185.000 βαρέλια ημερησίως ή 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (MT) ετησίως. Η εταιρεία υλοποιεί και βελτιώνει συνεχώς ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: 2004, που εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του Διυλιστηρίου, και έχει επίσης πιστοποιητικό συμβατό με το EMAS III ER 1221: 2009, πιστοποιείται σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO -9001, OHSAS 18001, Σήμανση CE για βαθμίδες οδοστρώματος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 12591 και ISO17025 για ορισμένες κατηγορίες αναλύσεων. Η MOTOR-OIL συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και συγκεκριμένα στη συν-επεξεργασία και τις χημικές διεργασίες βιοκαυσίμων.

http://www.moh.gr

Το Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) Αθηνών είναι το παλαιότερο και σημαντικότερο τεχνικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με 9 σχολές. Σήμερα το Ε.Μ.Π. έχει περισσότερους από 7000 φοιτητές, απασχολεί 700 άτομα ως ακαδημαϊκό προσωπικό και περισσότερους από 2500 ερευνητές. Με βάση τα στοιχεία της Euro Research Ranking Data, το Ε.Μ.Π. κατέκτησε τη 10η θέση το 2010 στην κατάταξη των εκπαιδευτικών οργανισμών και στην 3η θέση στην Κατάταξη Δικτύου (Φήμη). Μόνο πέρυσι, συμμετείχε ή συντόνιζε 67 ευρωπαϊκά έργα και την τελευταία δεκαετία έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κονδύλια ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας είναι μέλος της σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργώνκαι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια όσον αφορά τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Με βάση τα ίδια στατιστικά δεδομένα, το Εργαστήριο Μεταλλουργίας βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των Εργαστηρίων του Ε.Μ.Π. Την τελευταία δεκαετία το Εργαστήριο Μεταλλουργίας συντόνισε και συμμετείχε σε περισσότερα από 50 προγράμματα σε συνεργασία με πολλές βιομηχανικές εταιρείες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Όλη αυτή η ερευνητική δραστηριότητα του Ε.Μ.Π. είχε σαν αποτέλεσμα τη δημοσίευση περίπου 210 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, εθνικά και διεθνή συνέδρια τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται κυρίως στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών του τομέα της μεταλλευτικής βιομηχανίας καθώς και στην ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών, τεχνολογιών επεξεργασίας μεταλλευμάτων και βιομηχανικών ορυκτών. Επιπλέον το Εργαστήριο Μεταλλουργίας δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, προσομοίωση και τεχνοοικονομική αξιολόγηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, σχεδιασμό διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος καθως και σύνθεσης υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας από μεταλλεύματα και βιομηχανικά ορυκτά.Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό για φυσικοχημικό χαρακτηρισμό υλικών και διαθέτει την απαραίτητη υποδομή υψηλής τεχνολογίας για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του στην έρευνα και ανάπτυξη.

http//www.ntua.gr

Ο Δήμος Ραφήνας ιδρύθηκε το 1994 και από το 2011 συνενώθηκε με την δημοτική κοινότητα Πικερμίου. Εκτείνεται σε 41,84 τετραγωνικά χιλιόμετρα και οι κάτοικοί του είναι πάνω από 16.000. Το λιμάνι της Ραφήνας, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας, είναι το δεύτερο σε μέγεθος της Αττικής, και χρησιμοποιείται κυρίως για τουριστικές και ιδιωτικές μεταφορές που συνδέουν την Περιφέρεια της Αττικής με τα λιμάνια του Αιγαίου. Θεωρείται εξαιρετικό καλοκαιρινό θέρετρο λόγω της γεωγραφικής θέσης της μιας και βρίσκεται μόλις 28 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Ο Δήμος Ραφήνας περιβάλλεται από διάφορα αδρανή λατομεία μαρμάρου και ασβεστόλιθου που χρειάζονται αποκατάσταση. Η αποκατάσταση των λατομείων θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να βελτιώσει την πολιτιστική της ταυτότητα. Επίσης θα ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με την μείωσης της οπτικής όχλησης.Την κύρια υλοποίηση του έργου θα αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Γραφείο Περιβάλλοντος και το Γραφείο του Δημάρχου. Οι βασικές δραστηριότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι: • Υλοποίηση και επίβλεψη μελετών και έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, μέσω του προϋπολογισμού του ή μέσω συγχρηματοδότησης,• Επίβλεψη κατασκευών, επισκευών και συντήρησης δημόσιων εγκαταστάσεων και υποδομών,• Έργα φωτισμού δρόμων, καθώς και επισκευή και συντήρηση του μηχανικού / ηλεκτρικού εξοπλισμού των δημοτικών εγκαταστάσεων,• Παρακολούθηση του σχεδιασμού και της αστικής αναδόμησης• Πραγματοποίηση ερευνών για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Τεχνική Υπηρεσία εφαρμόζει την περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω μελετών και έργων που υλοποιεί ή επιβλέπει και αναζητά ρεαλιστικές συνθήκες μέσω των οποίων μπορεί να υλοποιήσει καινοτόμες προτάσεις και δράσεις μέσω του προγράμματος της.
http://www.rafina.gr

Η POWER MEDIA PRODUCTIONS Α.Ε. (PMP) ιδρύθηκε το 1991. Είναι η πιο προηγμένη εταιρεία παραγωγής επικοινωνίας, ψηφιακών εγγραφών, μουσικών παραγωγών, μεταγλωττίσεων, υποτιτλισμού και post-production διαφήμισης, για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει πολλά από τα μεγαλύτερα διαφημιστικά γραφεία και εταιρείες παραγωγής ταινιών στον κόσμο (20th Century Fox, Warner Brothers, BBC, DreamWorks SKG, Universal και Paramount, Warner Bros, Buena Vista, Canal +, Pathe, Netflix, Discovery Channel, De Agostini). Η PMP συνεργάζεται με διάφορα στούντιο στο εξωτερικό και κάνει εγγραφές σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία, σε μια συνεχή προσπάθεια να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στον τομέα της και να παράσχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με τεχνολογίες αιχμής, προκειμένου να παραμείνει ηγέτης στον χώρο, συμμετέχει και υλοποιεί μια σειρά ερευνητικών και τεχνολογικών έργων επενδύοντας σημαντικούς πόρους τόσο στον εργατικό δυναμικό όσο και στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Η PMP έχει υλοποιήσει 2 ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του Ελληνικού Προγράμματος PAVE Research (ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, E-SERVICES), που χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Το θέμα του έργου ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου ηλεκτρονικής μουσικής βιβλιοθήκης με χρήση της τεχνολογίας γνώσης και του σημασιολογικού ιστού. Το αντικείμενο του έργου E-SERVICES ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ψηφιοποίηση και ανταλλαγή θεματικού περιεχομένου μουσικής-βίντεο. Η PMP έχει μια πολύπλευρη εμπειρία στη στρατηγική επικοινωνία, τις δράσεις διάδοσης, το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Έχει επίσης συνεισφέρει στη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου για το έργο ELINA, ένα από τα έργα του BEST LIFE 2015. Η εταιρεία υποστηρίζεται επίσης από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και τη διαχείριση του έργου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ από το 1990.

http://www.pmp.gr

ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ


LIFE DIANA -LIFE16 ENV/GR/000461

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE "Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων"