Η extended version ενός παραδοτέου μπορεί να σταλεί κατόπιν αιτήματος στο info@lifediana.eu